Průkaz energetické náročnosti budov - energetický štítek

Energetický štítek výrobků podle § 8 zákona č.406/2000 Sb.není totožný. PENB řeší § 7a zákona č.406/2000 Sb

Co tento dokument obsahuje?

Průkaz energetické náročnosti budovy je dokument, který obsahuje komplexní vyhodnocení spotřeby energií v budově. Má platnost 10 let.

Hodnotí odděleně potřebu energií pro vytápění, přípravy teplé užitkové vody, větrání, chlazení a osvětlení. Hodnotí tepelně technické vlastnosti obálky budovy, tedy obvodového zdiva, zastřešení, podlahy a otvorů.

Ke komplexnímu hodnocení energetické náročnosti budovy se sleduje 7 ukazatelů dle § 6 vyhlášky č.78/2013 Sb.

Energetický štítek výrobků spojených se spotřebou energie dokládá výrobce a prodejce například k ledničce, k plynovému kotly, k televizoru. Jde o zcela jiný dokument, ale veřejností dochází často k záměně.

Průkaz energetické náročnosti budovy

Energetický štítek pro rodinné domy a byty od 2 000 Kč na Pardubicku.

Zpracování projektové dokumentace staveb pro stavební řízení dle rozsahu.

Ing. Miloš Karafiát
Gočárova 575
Lázně Bohdaneč
53341
Česká republika
IČ:
11584556
DIČ